Yksityisyytesi ja henkilötietojesi suojaaminen on meille tärkeää. Rekisterinpitäjänä vastaamme kaikista antamistasi henkilötiedoista, kuten nimestäsi, osoitteestasi, sähköpostiosoitteestasi ja puhelinnumerostasi. Käytämme henkilötietojasi tietosuojakäytännössä säädellyllä tavalla. Keräämme henkilötietoja vain kun se on tarpeellista ja keräämme vain niitä tietoja, joita tarvitsemme liiketoimissa kanssasi. Hyväksymällä tämän tietosuojakäytännön verkkosivustolla ostoksia tehdessäsi tai henkilötietoja antaessasi hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn alla kuvatulla tavalla.

1. REKISTERINPITÄJÄ

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA TAHO

3. REKISTERIN NIMI
Asiakasrekisteri

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Henkilötietoja käsitellään tilauksen, laskutuksen, asiakkaan yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Asiakkaan etu- ja sukunimi, toimitusosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

6. REKISTERITIETOJEN TIETOLÄHDE
Henkilötietoja saadaan asiakkaalta itseltään tehdessä ostoksia verkkokaupassa.

7. TIETOJEN LUOVUTTAMINEN
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. REKISTERIN SUOJAUS
Asiakasrekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on suojattu käyttäen asianmukaisia teknisiä suojauksia ulkoisia tietomurtoja vastaan. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

9. TARKASTUS-, KIELTO- JA KORJAUSOIKEUS
Asiakas on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle taholle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta aiheutuvan kohtuullisen korvauksen, mikäli asiakas käyttää tarkastusoikeuttaan useammin kuin kerran vuodessa.

Tuotekategoriat